Dataset

Inkoopdata ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 08/31/2020 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatie over de inkoopuitgaven van het voorafgaande jaar van alle ministeries en daaronder ressorterende dienst-onderdelen. Het ministerie gebruikt deze informatie om de categoriemanagers van het Rijk, die voor de generieke inkoopcategorieën inkopen en aanbesteden, van Rijksbrede inkoopinformatie te voorzien.

Sinds 2012 wordt deze inkoopinformatie ook gebruikt om de Tweede Kamer te informeren over de inkoop door het Rijk en over het aandeel van het midden- en kleinbedrijf daarin. Dit gebeurt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Landing page: https://data.overheid.nl/informatie-over-spendata

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Personele exploitatie (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Personele exploitatie (Min. VWS, 2014)

Preview

Uitbesteden (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Uitbesteden (Min. VWS, 2014)

Preview

Dienst en middelen (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Dienst en middelen (Min. VWS, 2014)

Preview

Vervoer en verblijfskosten (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Vervoer en verblijfskosten (Min. VWS, 2014)

Preview

ICT (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

ICT (Min. VWS, 2014)

Preview

Huisvesting (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Huisvesting (Min. VWS, 2014)

Preview

Communicatie (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Communicatie (Min. VWS, 2014)

Preview

Dienstspecifiek (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Dienstspecifiek (Min. VWS, 2014)

Preview