Dataset

Inkoopdata ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Bijgewerkt 31-08-2020
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Financien
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatie over de inkoopuitgaven van het voorafgaande jaar van alle ministeries en daaronder ressorterende dienst-onderdelen. Het ministerie gebruikt deze informatie om de categoriemanagers van het Rijk, die voor de generieke inkoopcategorieën inkopen en aanbesteden, van Rijksbrede inkoopinformatie te voorzien.

Sinds 2012 wordt deze inkoopinformatie ook gebruikt om de Tweede Kamer te informeren over de inkoop door het Rijk en over het aandeel van het midden- en kleinbedrijf daarin. Dit gebeurt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Bestemmingspagina: https://data.overheid.nl/informatie-over-spendata

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Geografische gegevens

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

Personele exploitatie (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Personele exploitatie (Min. VWS, 2014)

Voorbeeld

Uitbesteden (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Uitbesteden (Min. VWS, 2014)

Voorbeeld

Dienst en middelen (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Dienst en middelen (Min. VWS, 2014)

Voorbeeld

Vervoer en verblijfskosten (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Vervoer en verblijfskosten (Min. VWS, 2014)

Voorbeeld

ICT (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

ICT (Min. VWS, 2014)

Voorbeeld

Huisvesting (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Huisvesting (Min. VWS, 2014)

Voorbeeld

Communicatie (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Communicatie (Min. VWS, 2014)

Voorbeeld

Dienstspecifiek (Min. VWS, 2014)

CSV CC-0 (1.0)

Dienstspecifiek (Min. VWS, 2014)

Voorbeeld