Dataset

Wegvervoer; kwartaalreeksen goederenvervoer over de weg 1997-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Weg
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat gegevens over de verkeers- en vervoersprestaties van Nederlandse vrachtvoertuigen in het binnenlandse en internationale goederenvervoer over de weg. De prestaties worden ondermeer uitgedrukt in aantal ritten, afgelegde afstanden, vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometer en ladingsoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: Kwartaalcijfers beschikbaar vanaf het 1e kwartaal 1998 tot en met 4e kwartaal 2012.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met 2011 zijn definitief, de gegevens van 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 februari 2014: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2012 en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt niet opgevolgd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37234

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37234

Verkeers - en vervoersprestaties van Nederlandse vrachtvoertuigen in het binnenlandse en internationale goederenvervoer over de weg

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37234

Verkeers - en vervoersprestaties van Nederlandse vrachtvoertuigen in het binnenlandse en internationale goederenvervoer over de weg