Dataset

Wegvervoer; kwartaalreeksen goederenvervoer over de weg 1997-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Roads
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over de verkeers- en vervoersprestaties van Nederlandse vrachtvoertuigen in het binnenlandse en internationale goederenvervoer over de weg. De prestaties worden ondermeer uitgedrukt in aantal ritten, afgelegde afstanden, vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometer en ladingsoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: Kwartaalcijfers beschikbaar vanaf het 1e kwartaal 1998 tot en met 4e kwartaal 2012.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met 2011 zijn definitief, de gegevens van 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 februari 2014: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2012 en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt niet opgevolgd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37234

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37234

Verkeers - en vervoersprestaties van Nederlandse vrachtvoertuigen in het binnenlandse en internationale goederenvervoer over de weg

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37234

Verkeers - en vervoersprestaties van Nederlandse vrachtvoertuigen in het binnenlandse en internationale goederenvervoer over de weg