Dataset

Kwartaalrekeningen; mutaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De in deze tabel opgenomen kwartaalgegevens van de beloning van werknemers zijn gebaseerd op opgaven van werkgevers t.b.v. de Polisadministratie. Getwijfeld wordt aan de kwaliteit van de opgaven over het eerste kwartaal van 2010. Het CBS wijst er daarom met nadruk op dat deze cijfers voorlopig zijn.

Deze publicatie bevat kwartaalgegevens over de productie, de bestedingen, het inkomen en de economische relaties met het buitenland. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Bij de productiebenadering wordt het binnenlands product bepaald als de som van de toegevoegde waarden van de bedrijfstakken. Bij de bestedingsbenadering wordt het binnenlands product gemeten als de som van de consumptie plus investeringen plus de uitvoer minus de invoer. Bij de inkomensbenadering is het bbp verdeeld naar bestanddelen van het inkomen. Deze driedeling is gevolgd bij de hoofdopbouw van bovengenoemde deelpublicaties.

Daarnaast zijn er ook nog gegevens over de inkomenstransacties met het buitenland. Die maken het mogelijk berekeningen te maken over het bruto nationaal inkomen (bni). Deze gegevens zijn gegroepeerd onder het onderwerp 'nationaal vorderingensaldo. Ten slotte zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn gepresenteerd onder 'detailgegevens'.

De gegevens worden weergegeven in de percentuele waarde-, volume- en prijsontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar en ten opzichte van de vorige periode.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1987 eerste kwartaal tot en met 2011 eerste kwartaal.

Reden stopzetting: De tabellen van de nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie, worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van

2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel, andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de

cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt gebruikt. De nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03751

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03751

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele verandering.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03751

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele verandering.