Dataset

Rijk; overheid, lopende en kapitaalrekening naar hoofdfuncties 2003-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de rijksfinanciën: de bestemming van de uitgaven en inkomsten van de sector overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:

  • type rekening volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
  • hoofdfunctie volgens de Classificatie van overheidsfuncties 1998.

In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de Classificatie van overheidsfuncties 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003 is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de uitgaven en inkomsten van de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld in september van het eerstvolgende jaar.

Wijzigingen per 27 oktober 2010: De voorlopige cijfers voor 2009 zijn opgenomen. De cijfers voor 2008 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71785ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71785ned

Rijk; overheid, lopende - en kapitaalrekening naar hoofdfuncties.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71785ned

Rijk; overheid, lopende - en kapitaalrekening naar hoofdfuncties.