Dataset

Rijk; aan-/verkopen, overdrachten naar Cofog-hoofdfunctie 2003-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de rijksfinanciën: de bestemming van de aan- en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:

  • transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
  • hoofdfunctie volgens de Classification of Functions of Government (Cofog)

Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is t/m statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989 gehanteerd. In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de Classification of Functions of Government (Cofog) 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003 is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de aan- en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe classificatie. In oktober 2009 wordt deze reeks uitgebreid met de statistiekjaren 2000 t/m 2002.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld in september van het eerstvolgende jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71787ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71787ned

Aan - en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het Rijk naar Cofog-hoofdfunctie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71787ned

Aan - en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het Rijk naar Cofog-hoofdfunctie