Dataset

Overdrachten van het Rijk naar bestemming 2003-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel maakt het mogelijk om overdrachten te koppelen aan beleidsterreinen. Overdrachten zijn betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Voorbeelden hiervan zijn subsidies, premies, uitkeringen en overdrachten tussen overheidslagen. Overheidslagen zijn te verdelen in de centrale overheid, lokale overheid en wettelijke sociale verzekeringsinstellingen. De verdeling van de beleidsterreinen is gebaseerd op internationale voorschriften (Classifications of Functions of Government). In deze voorschriften worden 10 beleidsterreinen onderscheiden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen. De cijfers voor 2009 en eerder zijn definitief.

Wijzigingen per 24 augustus 2011: De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen. De cijfers voor 2009 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80834NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80834NED

Overdrachten, bedrijven, overheid en huishoudens Bestuur, onderwijs en sociale bescherming

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80834NED

Overdrachten, bedrijven, overheid en huishoudens Bestuur, onderwijs en sociale bescherming