Dataset

Roodstand op betaalrekeningen 2010-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u cijfers over roodstanden. Roodstanden zijn negatieve saldi op rekening-courant en bevatten geen kaartkrediet. De cijfers van DNB worden door het CBS een op een overgenomen.

Gegevens beschikbaar van juni 2010 tot en met december 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 22 februari 2018: Geen, deze tabel is stopgezet. De tabel wordt stopgezet als gevolg van een herverdeling van taken tussen het CBS en DNB.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82219NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82219NED

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82219NED

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.