Dataset

Roodstand op betaalrekeningen 1970 - 2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over het aantal betaalrekeningen met een schuld en de hoogte van dit schuldbedrag. Met ingang van 1976 werd een nieuwe reeks gestart vanwege een hernieuwde opzet van de statistiek en door uitbreiding van het berichtgevers bestand. Met ingang van 1992 werd een nieuwe reeks gestart naar aanleiding van de intreding van de Wet op het consumentenkrediet (Wck). Met ingang van januari 2007 werd een nieuwe reeks gestart in verband met verbeterde aanlevering door berichtgevers.

Gegevens beschikbaar van december 1970 tot en met juni 2013.

Status van de cijfers: De gegevens over januari 2012 tot en met juni 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De cijfers in deze tabel hebben bij eerste publicatie een voorlopig karakter. In de maand juli worden de uitkomsten van het voorgaande jaar definitief vastgesteld op basis van de jaaropgave van alle kredietverstrekkers. Ook de cijfers van de maanden januari tot en met mei van het lopende jaar worden dan aangepast, maar behouden hun voorlopige karakter. Tussentijdse aanpassingen vinden plaats door het beschikbaar komen van nieuwe of aanvullende gegevens van enkele respondenten.

Wijzigingen per 28 augustus 2013: De voorlopige cijfers voor juni 2013 is toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Roodstand op betaalrekeningen. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7462shfo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7462shfo

Uitstaande contracten en uitstaand debiteurensaldo. Uitstaande contracten en uitstaand debiteurensaldo.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7462shfo

Uitstaande contracten en uitstaand debiteurensaldo. Uitstaande contracten en uitstaand debiteurensaldo.