type-icon

Dataset

Penitentiaire inrichtingen; capaciteit naar celbestemming en geslacht

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 17-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel beschrijft de formele capaciteit van de penitentiaire
inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld
naar de bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en
onderscheiden naar de bestemming per geslacht.
De tabel is een voortzetting van de inmiddels afgesloten tabel
"<a
href="https://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G1&LA=nl&DM=SLNL&PA=3726
0&D1=a&D2=a&HDR=T">Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30
september, 1994-2003".
Deze bestemming van de cel kan zijn: huizen van bewaring,
gevangenissen/gesloten inrichtingen, gevangenissen/beperkt beveiligd,
gevangenissen/zeer beperkt beveiligd, extramuraal en overige plaatsen.
Onder de gesloten inrichtingen zijn gerekend de extra beveiligde -, de
uitgebreid beveiligde - en de normaal beveiligde inrichtingen.
De aanduiding naar "plaatsen" is, conform Dienst Justitiële Inrichtingen,
gekozen omdat na de invoering van de meerpersoonscellen (oktober 2003) de
aanduiding naar "cellen" niet langer voldoet.

Wijzigingen tov vorige versie:
In overleg met het Ministerie van Justitie is overgestapt van bruikbare
naar formele capaciteit. Hierdoor zijn de cijfers ongeveer 2% hoger over
de gehele verslagperiode. De cijfers (formele capaciteit) van 1999 zijn
niet meer beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2000.
Frequentie: de tabel is tijdelijk stopgezet per 10 december 2009.

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2005

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70937ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70937ned

Capaciteit (aantal plaatsen) naar celbestemming en geslacht.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70937ned

Capaciteit (aantal plaatsen) naar celbestemming en geslacht.