Dataset

Penitentiaire inrichtingen; capaciteit, celbestemming, geslacht, 2000-2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft de formele capaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld naar de bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en onderscheiden naar de bestemming per geslacht. De tabel is een voortzetting van de inmiddels afgesloten tabel "Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003".

Wijzigingen t.o.v. vorige versie: Geen, deze tabel is stopgezet

Gegevens beschikbaar vanaf 2000. Frequentie: de tabel is stopgezet per 15 maart 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70937ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70937ned

Penitentiaire inrichtingen; capaciteit, celbestemming, geslacht 2000-2005

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70937ned

Penitentiaire inrichtingen; capaciteit, celbestemming, geslacht 2000-2005