Dataset

Personeel penitentiaire inrichtingen; functie, geslacht (2012-2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de omvang van het personeel van de penitentiaire inrichtingen op de peildatum per functie. In de tabel zijn de gegevens uitgesplitst naar geslacht van het personeel.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2016. De peildatum is 30 september.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018: Geen, deze tabel is stopgezet. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82726NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82726NED

Personeel, lijnmanagement, uitvoering, bedrijfsvoering Geslacht, functie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82726NED

Personeel, lijnmanagement, uitvoering, bedrijfsvoering Geslacht, functie