Dataset

Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft de capaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "cellen", ingedeeld naar de bestemming (type) van de inrichting waarin de cel zich bevindt.
Deze bestemming van de inrichting kan zijn: huizen van bewaring, bijzondere inrichtingen, gevangenissen/gesloten inrichtingen, gevangenissen/halfopen inrichtingen, gevangenissen/open inrichtingen, gecombineerde inrichtingen en penitentiaire inrichtingen voor vrouwen. Een gecombineerde inrichting is een combinatie van bijvoorbeeld huis van bewaring en gevangenis. Een bijzondere inrichting is een inrichting met een specifieke functie zoals het Pieter Baan Centrum.

De tabel met deze indeling is afgesloten. Gegevens zijn beschikbaar over de periode 1994-2003. Reden beëindiging: De indeling van de celcapaciteit naar type inrichting voldoet niet langer aangezien door steeds verdergaande clustering van de inrichtingen (vrijwel) alle penitentiaire inrichtingen zijn te beschouwen als "gecombineerde inrichting". Voor cijfers over de capaciteit van penitentiaire inrichtingen (periode 1999 en later), uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld naar de bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en onderscheiden naar de bestemming per geslacht, zie: Celcapaciteit naar bestemming

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37260

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37260

Capaciteit van de penitentiaire inrichtingen per type inrichting. Inrichting

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37260

Capaciteit van de penitentiaire inrichtingen per type inrichting. Inrichting