type-icon

Dataset

Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Permanent linkCopied
Owner Centraal Bureau voor de Statistiek
License CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 09/01/2021
Status Available
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Het CBS verzamelt in het kader van de statistieken over veiligheid
gegevens over penitentiaire inrichtingen. Deze tabel bevat
gegevens over de instroom en uitstroom van gedetineerden gedurende het
jaar en de stand van de gedetineerdenbevolking op 1 januari en op
31 december, naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.
Daarnaast bevat deze tabel cijfers over het gemiddelde aantal gedetineerden
per dag en het totaal aantal gedetineerden dat gedurende het jaar in de
penitentiaire inrichtingen aanwezig is geweest.
Ook wordt het aantal gedetineerden gerelateerd aan het aantal inwoners in
Nederland. Dit cijfer wordt gebruikt bij internationale vergelijkingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2000.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per: 8 januari 2020.
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel is vanaf 2000 (tijdelijk) niet meer aangevuld in verband met problemen bij de waarneming van de gegevens. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37395

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37395

Stand op 1/1 en 31/12, instroom en uitstroom penitentiaire bevolking. Naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37395

Stand op 1/1 en 31/12, instroom en uitstroom penitentiaire bevolking. Naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.