Dataset

Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt in het kader van de statistieken over veiligheid gegevens over penitentiaire inrichtingen. Deze tabel bevat gegevens over de instroom en uitstroom van gedetineerden gedurende het jaar en de stand van de gedetineerdenbevolking op 1 januari en op 31 december, naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht. Daarnaast bevat deze tabel cijfers over het gemiddelde aantal gedetineerden per dag en het totaal aantal gedetineerden dat gedurende het jaar in de penitentiaire inrichtingen aanwezig is geweest. Ook wordt het aantal gedetineerden gerelateerd aan het aantal inwoners in Nederland. Dit cijfer wordt gebruikt bij internationale vergelijkingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2000.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per: 8 januari 2020. Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel is vanaf 2000 (tijdelijk) niet meer aangevuld in verband met problemen bij de waarneming van de gegevens. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37395

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37395

Stand op 1/1 en 31/12, instroom en uitstroom penitentiaire bevolking. Naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37395

Stand op 1/1 en 31/12, instroom en uitstroom penitentiaire bevolking. Naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.