Dataset

Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt in het kader van de statistieken over veiligheid gegevens over penitentiaire inrichtingen. Deze tabel bevat gegevens over de instroom en uitstroom van gedetineerden gedurende het jaar en de stand van de gedetineerdenbevolking op 1 januari en op 31 december, naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht. Daarnaast bevat deze tabel cijfers over het gemiddelde aantal gedetineerden per dag en het totaal aantal gedetineerden dat gedurende het jaar in de penitentiaire inrichtingen aanwezig is geweest. Ook wordt het aantal gedetineerden gerelateerd aan het aantal inwoners in Nederland. Dit cijfer wordt gebruikt bij internationale vergelijkingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2000.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per: 8 januari 2020. Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel is vanaf 2000 (tijdelijk) niet meer aangevuld in verband met problemen bij de waarneming van de gegevens. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37395

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37395

Stand op 1/1 en 31/12, instroom en uitstroom penitentiaire bevolking. Naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37395

Stand op 1/1 en 31/12, instroom en uitstroom penitentiaire bevolking. Naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.