Dataset

Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 23-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel beschrijft de capaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "cellen", ingedeeld naar de bestemming (type) van de inrichting waarin de cel zich bevindt.
Deze bestemming van de inrichting kan zijn: huizen van bewaring, bijzondere inrichtingen, gevangenissen/gesloten inrichtingen, gevangenissen/halfopen inrichtingen, gevangenissen/open inrichtingen, gecombineerde inrichtingen en penitentiaire inrichtingen voor vrouwen. Een gecombineerde inrichting is een combinatie van bijvoorbeeld huis van bewaring en gevangenis. Een bijzondere inrichting is een inrichting met een specifieke functie zoals het Pieter Baan Centrum.

De tabel met deze indeling is afgesloten. Gegevens zijn beschikbaar over de periode 1994-2003. Reden beëindiging: De indeling van de celcapaciteit naar type inrichting voldoet niet langer aangezien door steeds verdergaande clustering van de inrichtingen (vrijwel) alle penitentiaire inrichtingen zijn te beschouwen als "gecombineerde inrichting". Voor cijfers over de capaciteit van penitentiaire inrichtingen (periode 1999 en later), uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld naar de bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en onderscheiden naar de bestemming per geslacht, zie: Celcapaciteit naar bestemming

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37260

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37260

Capaciteit van de penitentiaire inrichtingen per type inrichting. Inrichting

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37260

Capaciteit van de penitentiaire inrichtingen per type inrichting. Inrichting