Dataset

Civiele rechtspraak, 1997-2000

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In het burgerlijk recht worden de rechten geregeld tussen personen onderling. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen of rechtspersonen. In geval van een conflict kunnen de rechten bij de burgerlijke rechter worden afgedwongen via een rechtszaak, waarbij degene die zich benadeeld voelt, bepaalt of de zaak voor de rechter wordt gebracht. Het burgerlijk recht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Buiten deze wetboeken zijn er nog verwante wetten die tot het burgerlijk recht worden gerekend, zoals de Faillissementswet.

Gegevens zijn beschikbaar over de jaren 1997-2000. Vanaf verslagjaar 2001 wordt de statistiek in gewijzigde vorm voortgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37241

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37241

Civiele contentieuze zaken (dagvaardingszaken) en extra - judiciële zaken (verzoekschriftprocedures) bij kantongerechten, arrondisse-

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37241

Civiele contentieuze zaken (dagvaardingszaken) en extra - judiciële zaken (verzoekschriftprocedures) bij kantongerechten, arrondisse-