type-icon

Dataset

Civiele rechtspraak, 1997-2000

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In het burgerlijk recht worden de rechten geregeld tussen personen
onderling. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen of rechtspersonen.
In geval van een conflict kunnen de rechten bij de burgerlijke rechter
worden afgedwongen via een rechtszaak, waarbij degene die zich benadeeld
voelt, bepaalt of de zaak voor de rechter wordt gebracht. Het burgerlijk
recht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Buiten deze wetboeken zijn er
nog verwante wetten die tot het burgerlijk recht worden gerekend, zoals de
Faillissementswet.

Gegevens zijn beschikbaar over de jaren 1997-2000.
Vanaf verslagjaar 2001 wordt de statistiek in gewijzigde vorm voortgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37241

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37241

Civiele contentieuze zaken (dagvaardingszaken) en extra - judiciële zaken (verzoekschriftprocedures) bij kantongerechten, arrondisse-

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37241

Civiele contentieuze zaken (dagvaardingszaken) en extra - judiciële zaken (verzoekschriftprocedures) bij kantongerechten, arrondisse-