type-icon

Dataset

Civiele rechtszaken, 2001-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel Civiele rechtszaken geeft een overzicht van de aard en de omvang
van de civiele of burgerlijke rechtszaken in Nederland.
Het burgerlijk recht regelt de rechten tussen natuurlijke personen en/of
rechtspersonen zoals bedrijven.
Civiele zaken worden behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven en
de Hoge Raad der Nederlanden.
Bij de rechtbanken vindt sinds 1 januari 2002 de behandeling van de
civiele zaken plaats in de 'sector kanton' of de 'sector civiel'.
De oude termen 'kantongerechten' en 'arrondissementsrechtbanken' zijn op
die datum vervallen.
Hoewel de hier gepubliceerde uitkomsten beginnen met het verslagjaar 2001,
wordt ook voor dat jaar de nieuwe aanduiding gebruikt.

Een civiele zaak begint met een dagvaarding of met een verzoekschrift.
Dagvaardingsprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding).
Deze rechtszaken eindigen met een vonnis. Verzoekschriftprocedures zijn
rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest)
aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen.
Deze rechtszaken eindigen met een beschikking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.
Frequentie: jaarlijks.

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20 augustus 2012 en voortgezet als Burgerlijke rechtszaken; soort procedure. Zie ook paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70132ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70132ned

Dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures bij rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad der Nederlanden

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70132ned

Dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures bij rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad der Nederlanden