Dataset

Civiele rechtszaken, 2001-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel Civiele rechtszaken geeft een overzicht van de aard en de omvang van de civiele of burgerlijke rechtszaken in Nederland. Het burgerlijk recht regelt de rechten tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zoals bedrijven. Civiele zaken worden behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden. Bij de rechtbanken vindt sinds 1 januari 2002 de behandeling van de civiele zaken plaats in de 'sector kanton' of de 'sector civiel'. De oude termen 'kantongerechten' en 'arrondissementsrechtbanken' zijn op die datum vervallen. Hoewel de hier gepubliceerde uitkomsten beginnen met het verslagjaar 2001, wordt ook voor dat jaar de nieuwe aanduiding gebruikt.

Een civiele zaak begint met een dagvaarding of met een verzoekschrift. Dagvaardingsprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze rechtszaken eindigen met een vonnis. Verzoekschriftprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Deze rechtszaken eindigen met een beschikking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001. Frequentie: jaarlijks.

Status van de cijfers: De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20 augustus 2012 en voortgezet als Burgerlijke rechtszaken; soort procedure. Zie ook paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70132ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70132ned

Dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures bij rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad der Nederlanden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70132ned

Dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures bij rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad der Nederlanden