Dataset

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken publiekszaken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/28/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bezoekers van de loketten bij de gemeentelijke diensten DIA, SOZAWE en RO/EZ zijn geënquêteerd over de dienstverlening bij het loket. Dit Klanttevredenheidsonderzoek is onderdeel van de de Benchmark Publiekszaken. Deze benchmark vergelijkt jaarlijks de prestaties van gemeenten op het gebied van publieke dienstverlening aan de hand van kengetallen. De deelnemende gemeenten krijgen zo inzicht waarmee ze hun dienstverlening kunnen verbeteren. De resultaten worden ook opgenomen op de website waarstaatjegemeente.nl.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken, 2011

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek; A. Stinissen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Klanttevredenheid Baliebezoek 2012

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek; A. Stinissen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen