Dataset

Burgerlijke rechtszaken; verzoekschriften 2010-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal begonnen en beëindigde verzoekschriftprocedures bij de sectoren kanton en civiel van de rechtbanken. Het aantal beëindigde zaken in een bepaald jaar is ongeacht het jaar waarin de zaak begonnen is. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.

Met ingang van 2011 is bij de rechtbanken een wijziging doorgevoerd in de registratie van gezagszaken (zaken met betrekking tot het gezag over minderjarigen). Zaken die tot 2011 bij de overige familiezaken bij de sector kanton van de rechtbanken werden geteld, worden vanaf 2011 als gezagszaken bij de sector civiel geteld. In 2011 ging het in totaal om ongeveer 45 duizend zaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010-2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 16-2-2018 Deze tabel is stopgezet per 16-2-2018. Deze statistiek wordt niet voortgezet in verband met het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80738NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80738NED

Verzoekschriftprocedures bij de rechtbanken, sectoren kanton en civiel verzoekschriften en beschikkingen; handel, familie, ontslag, huur/pacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80738NED

Verzoekschriftprocedures bij de rechtbanken, sectoren kanton en civiel verzoekschriften en beschikkingen; handel, familie, ontslag, huur/pacht