Dataset

Burgerlijke rechtszaken naar het soort verzoekschriften. (01-01-2013 - 01-01-2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze datasets geven een overzicht van het aantal begonnen en beeïndigde verzoekschriftprocedures bij de sectoren kanton en civiel van de rechtbanken. Het aantal beeïndigde zaken in een bepaald jaar is ongeacht het jaar waarin de zaak begonnen is. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens over de verzoekschriften bij de rechtbanken worden afgeleid uit het DataWareHouse van de Raad voor de rechtspraak.

Populatie

Burgerlijke rechtszaken met betrekking tot verzoekschriften bij de sectoren civiel en kanton.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410802051e3

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier