Dataset

Civiele rechtspraak, 1997-2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In het burgerlijk recht worden de rechten geregeld tussen personen onderling. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen of rechtspersonen. In geval van een conflict kunnen de rechten bij de burgerlijke rechter worden afgedwongen via een rechtszaak, waarbij degene die zich benadeeld voelt, bepaalt of de zaak voor de rechter wordt gebracht. Het burgerlijk recht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Buiten deze wetboeken zijn er nog verwante wetten die tot het burgerlijk recht worden gerekend, zoals de Faillissementswet.

Gegevens zijn beschikbaar over de jaren 1997-2000. Vanaf verslagjaar 2001 wordt de statistiek in gewijzigde vorm voortgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37241

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37241

Civiele contentieuze zaken (dagvaardingszaken) en extra - judiciële zaken (verzoekschriftprocedures) bij kantongerechten, arrondisse-

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37241

Civiele contentieuze zaken (dagvaardingszaken) en extra - judiciële zaken (verzoekschriftprocedures) bij kantongerechten, arrondisse-