Dataset

Rechtspraak; kerncijfers, 1995-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over afdoeningen van zaken in het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht.

De uitspraken in het burgerlijk recht worden onderverdeeld in dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures afgedaan door de rechtbanken (sector kanton en sector civiel), gerechtshoven en Hoge Raad.

De uitspraken bestuursrecht worden uitgesplitst naar rechtbanken, sector bestuursrecht, Centrale Raad van Beroep, Raad van State afdeling bestuursrechtspraak, gerechtshoven (belastingkamer), Hoge Raad (belastingkamer)en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het strafrecht regelt hoe moet worden omgegaan met handelingen die strafbaar zijn gesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kantonstrafzaken (overtredingen) en rechtbankstrafzaken (misdrijven). Gepubliceerd worden de afdoeningen door het Openbaar Ministerie, de afdoeningen door de rechter en de beschikkingen van het Centraal Justitieel Incassobureau op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder, lichte verkeersovertredingen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: De cijfers van strafrechtspraak over het meest recente verslagjaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief. De cijfers in de tabel burgerlijke rechtspraak zijn definitieve cijfers. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien, doordat nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer dit het geval is, wordt deze nieuwe informatie door het CBS meegenomen. De cijfers over bestuursrecht zijn voor alle jaren definitief.

Wijzigingen per 2 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70229ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70229ned

Kerncijfers over afdoeningen in de rechtspraak. burgerlijke rechtspraak, bestuursrechtspraak en strafrechtspraak.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70229ned

Kerncijfers over afdoeningen in de rechtspraak. burgerlijke rechtspraak, bestuursrechtspraak en strafrechtspraak.