Dataset

Aantal vonnissen, arresten en beschikkingen in de burgerlijke rechtspraak vanaf 1942 (01-01-1942 - 01-01-2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze dataset geeft een overzicht van het aantal met een vonnis/arrest of beschikking beëindigde burgerlijke rechtszaken in Nederland vanaf 1942 .

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens over civiele zaken bij de rechtbanken en de gerechtshoven zijn afkomstig uit de registratie van de Raad voor de rechtspraak. De gegevens over civiele zaken bij de Hoge Raad zijn direct afkomstig van dit rechtscollege. Tot en met het jaar 2000 werden de gegevens verzameld door middel van een schriftelijke enquête.

Populatie

Vonnissen, arresten en beschikkingen bij de rechtbanken (sectoren civiel en kanton), de gerechtshoven en de Hoge Raad.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fecc1

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier