Dataset

Uitspraken rechtspraak.nl

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Raad voor de Rechtspraak (Rijk)
Updated 05/12/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De Rechtspraak heeft voor openbaarmaking van uitspraken (content) en ECLI-gegevens (metadata) een RESTful webservice ingericht. Deze webservice kan worden bevraagd om documenten en/of metadata geleverd te krijgen in XML-formaat.

Het bevragen van de ECLI-index is hierbij gescheiden van het opvragen van uitspraakdocumenten. Opvragen van een set uitspraakdocumenten die voldoet aan één of meer criteria geschiedt dus in twee stappen: eerst wordt met behulp van de criteria de ECLI-index bevraagd. Dit resulteert in een set ECLI’s, die vervolgens wordt gebruikt om de uitspraakdocumenten op te vragen.

Meer dan 500.000 uitspraken zijn beschikbaar. De RSS feed is configureerbaar. Van ruim 2 miljoen uitspraken zijn alleen de sleutelgegevens (ECLI-nummer, naam instantie, zaaknummer, datum uitspraak) en een evt. vindplaats opgenomen.

Landing page: http://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-Registers/Uitspraken/Open-Data/Pages/default.aspx

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Webservices

Uitspraken RSS feed

RSS CC-0 (1.0)

http://uitspraken.rechtspraak.nl/#rssinformatie

Meer dan 500.000 uitspraken. De RSS feed is configureerbaar.

Downloads

Uitspraken XML

XML CC-0 (1.0)

Aanroepen van de base-URL levert waardelijsten op