Dataset

Burgerlijke rechtspraak; verzoekschriften en dagvaardingen 1942-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal vonnissen, beschikkingen en arresten in burgerlijke rechtszaken in Nederland. Het burgerlijk (of civiel) recht regelt de rechten tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zoals bedrijven. Burgerlijke rechtszaken worden behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden en beginnen met een dagvaarding of met een verzoekschrift.

Er zijn in de loop van de jaren wijzigingen geweest die de tijdreeksen hebben beïnvloed. Zo werden echtscheidingen tot 1-1-1993 door middel van een dagvaarding afgehandeld en sindsdien met een verzoekschrift. Ook verhogingen van het griffierecht kunnen effect hebben op het aantal zaken. De competentiegrens voor handelszaken bepaalt welke zaken door de sector kanton worden behandeld en welke door de sector civiel. Zaken beneden de competentiegrens worden bij de sector kanton behandeld en zaken boven deze grens bij de sector civiel. De competentiegrens is in de loop van de jaren diverse malen gewijzigd. Zo waren er competentiegrenswijzigingen in 1970, in 1978, in 1983 en in 1999. De meest recente wijziging is per 1 juli 2011 doorgevoerd. Met ingang van deze datum worden handelszaken met een belang tot 25.000 euro behandeld door de kantonrechter. Vóór deze datum werden handelszaken met een belang vanaf 5.000 euro behandeld door de sector civiel van de rechtbanken. Het gevolg is een verschuiving van zaken van de sector civiel naar de sector kanton van de rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf:

  • 1942 voor een deel van de reeksen;
  • 1963 voor het totaal aantal zaken per gerecht.

Status van de cijfers: De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per mei 2019: Deze tabel is stopgezet per mei 2019. Deze statistiek wordt niet voortgezet in verband met het wegvallen van de financiering voor deze statistiek. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80739NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80739NED

Rechtbank (kanton, civiel), Gerechtshof en Hoge Raad, dagvaarding beëindigd met vonnis/arrest, verzoekschrift met beschikking

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80739NED

Rechtbank (kanton, civiel), Gerechtshof en Hoge Raad, dagvaarding beëindigd met vonnis/arrest, verzoekschrift met beschikking