Dataset

Hitte - Kwetsbare gezinnen in verharde buurten (2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Op deze kaart is in beeld gebracht welk percentage kwetsbare gezinnen in de meest verharde buurten van de provincie Zuid-Holland woont. Op deze kaart zijn alleen de buurten zichtbaar waar ten minste 60% van de buurt verhard is. In deze buurten wordt het percentage kwetsbare gezinnen weergegeven. Dit zijn gezinnen met kinderen die laag opgeleid zijn, een laag inkomen of geen werk hebben. Wanneer er ingezet wordt op het nemen van klimaat adaptieve maatregelen in deze buurten is het te verwachten dat veel bewoners geen budget hebben om hier zelf mee aan de slag te gaan. Het vergroenen van buurten met veel verharding kan bijdragen aan het omlaag brengen van de temperatuur, de infiltratie van regenwater en de leefbaarheid van de buurt. Deze kaart kan helpen bij het prioriteren van buurten waar extra inzet nodig is, en waar bewoners ondersteund zullen moeten worden om hun buurt te vergroenen.

De buurten in de provincie Zuid-Holland die voor minder dan 60% verhard zijn, en buurten waar minder dan 1% kwetsbare gezinnen wonen worden niet weergegeven op deze kaart.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AHITTE_KWETSBARE_GEZINNEN_VERHARDING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

HITTE_KWETSBARE_GEZINNEN_VERHARDING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Hitte - Kwetsbare gezinnen in verharde buurten (2020)

HITTE_KWETSBARE_GEZINNEN_VERHARDING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Hitte - Kwetsbare gezinnen in verharde buurten (2020)

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Hitte - Kwetsbare gezinnen en verharding

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint