Dataset

Klimaatatlas - Thema Hitte - Mensen met een somatische aandoening in verharde buurten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 02-03-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Op deze kaart is in beeld gebracht welk percentage van de groep met een somatische aandoening in de meest verharde buurten van de provincie Zuid-Holland woont. Op deze kaart zijn alleen de buurten zichtbaar waar ten minste 60% van de buurt verhard is. De spreiding van de groep met een somatische aandoening is een verwacht* aantal personen van 19 jaar of ouder met een of meer somatische aandoeningen én een mobiliteitsbeperking in een zelfstandig huishouden Wanneer er ingezet wordt op het nemen van klimaat adaptieve maatregelen in deze buurten is het te verwachten dat deze inwoners ondersteund zullen moeten worden bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen, omdat zij hier mogelijk zelf niet fysiek toe in staat zijn. Het vergroenen van buurten met veel verharding kan bijdragen aan het omlaag brengen van de temperatuur, de infiltratie van regenwater en de leefbaarheid van de buurt. Deze kaart kan helpen bij het prioriteren van buurten waar extra inzet nodig is, en waar bewoners ondersteund zullen moeten worden om hun buurt te vergroenen.

De buurten in de provincie Zuid-Holland die voor minder dan 60% verhard zijn, en buurten waar minder dan 1% kwetsbare gezinnen wonen worden niet weergegeven op deze kaart.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AKLIMAATATLAS_HITTE_SOMATISCHE_AANDOENING_EN_VERHARDING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

KLIMAATATLAS_HITTE_SOMATISCHE_AANDOENING_EN_VERHARDING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

KLIMAATATLAS_HITTE_SOMATISCHE_AANDOENING_EN_VERHARDING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: [Klimaatatlas] - Hitte - Somatische aandoening en verharding

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint