Dataset

Hitte - Mensen met een somatische aandoening in de warmste buurten (2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Op deze kaart is in beeld gebracht welk percentage van de groep met een somatische aandoening in de warmste buurten van de provincie Zuid-Holland woont. Deze warmste buurten zijn gebaseerd op de Klimaateffectatlas uit 2020, waarbij op deze kaart de buurten worden getoond die door het stedelijk hitte eiland effect tenminste twee graden warmer worden. De spreiding van de groep met een somatische aandoening is een verwacht* aantal personen van 19 jaar of ouder met een of meer somatische aandoeningen én een mobiliteitsbeperking in een zelfstandig huishouden Van deze warmste buurten wordt op deze kaart getoond welk percentage inwoners met een somatische aandoening hier woont. Wanneer er ingezet wordt op het nemen van klimaat adaptieve maatregelen in deze buurten is het te verwachten dat deze inwoners ondersteund zullen moeten worden bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen, omdat zij hier mogelijk zelf niet fysiek toe in staat zijn. Bij het bepalen van de inzet is het goed hier vooraf rekening mee te houden.

De buurten in de provincie Zuid-Holland waar de temperatuur minder dan twee graden stijgt, en buurten waar minder dan 1% inwoners met een somatische aandoening wonen worden niet weergegeven op deze kaart.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AHITTE_SOMATISCHE_AANDOENING_HITTE&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

HITTE_SOMATISCHE_AANDOENING_HITTE

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Hitte - Mensen met een somatische aandoening in de warmste buurten (2020)

HITTE_SOMATISCHE_AANDOENING_HITTE

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Hitte - Mensen met een somatische aandoening in de warmste buurten (2020)

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Hitte - Somatische aandoening en hitte

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint