Dataset

Klimaatatlas - Thema Hitte - Mensen met een somatische aandoening in de warmste buurten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Op deze kaart is in beeld gebracht welk percentage van de groep met een somatische aandoening in de warmste buurten van de provincie Zuid-Holland woont. Deze warmste buurten zijn gebaseerd op de Klimaateffectatlas uit 2020, waarbij op deze kaart de buurten worden getoond die door het stedelijk hitte eiland effect tenminste twee graden warmer worden. De spreiding van de groep met een somatische aandoening is een verwacht* aantal personen van 19 jaar of ouder met een of meer somatische aandoeningen én een mobiliteitsbeperking in een zelfstandig huishouden Van deze warmste buurten wordt op deze kaart getoond welk percentage inwoners met een somatische aandoening hier woont. Wanneer er ingezet wordt op het nemen van klimaat adaptieve maatregelen in deze buurten is het te verwachten dat deze inwoners ondersteund zullen moeten worden bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen, omdat zij hier mogelijk zelf niet fysiek toe in staat zijn. Bij het bepalen van de inzet is het goed hier vooraf rekening mee te houden.

De buurten in de provincie Zuid-Holland waar de temperatuur minder dan twee graden stijgt, en buurten waar minder dan 1% inwoners met een somatische aandoening wonen worden niet weergegeven op deze kaart.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AKLIMAATATLAS_HITTE_SOMATISCHE_AANDOENING_HITTE&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

KLIMAATATLAS_HITTE_SOMATISCHE_AANDOENING_HITTE

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

KLIMAATATLAS_HITTE_SOMATISCHE_AANDOENING_HITTE

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Klimaatatlas - Hitte - Somatische aandoening en hitte

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint