Dataset

Morbiditeit; type aandoening, geslacht en leeftijd 2014-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Zorgregistraties eerste lijn (NZR) van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) . Deze tabel is gemaakt voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg en bevat gegevens over de jaarprevalentie van diverse aandoeningen geregistreerd in de eerstelijnszorg, geclassificeerd op basis van de International Classification of Primary Care (ICPC) standaard, versie ICPC-1. Absolute en relatieve (per 1.000 persoonsjaren) cijfers naar geslacht en leeftijd worden gegeven. Deze tabel is stopgezet. Zie de websites van de NZR en De Staat van Volksgezondheid en Zorg voor meer recente cijfers (links naar de websites staan in paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 28-04-2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50018NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50018NED

Jaarprevalentie, morbiditeit Geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50018NED

Jaarprevalentie, morbiditeit Geslacht, leeftijd