Dataset

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft de gezondheidstoestand en de aandoeningen van de bevolking van Caribisch Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van gezondheid:

  • ervaren gezondheid
  • langdurige aandoeningen
  • chronische ziekten

Deze aspecten zijn weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. In 2021 is de enquête uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022: Cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De tabel is met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid met de onderwerpen chikungunya en zikavirus.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82291NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82291NED

Ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82291NED

Ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau