Dataset

Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; persoonskenmerken, 2010-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van gezondheid:

  • ervaren gezondheid
  • langdurige aandoeningen, chronische ziekten
  • generieke gezondheidsmaten
  • psychische gezondheid en psychische klachten
  • infectieziekten
  • malaiseklachten
  • functiebeperkingen De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar diverse persoonskenmerken. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juli 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81173ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81173ned

Ervaren gezondheid, beperkingen, langdurige aandoeningen, hulpmiddelen, psychische klachten en infectieziekten naar persoonskenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81173ned

Ervaren gezondheid, beperkingen, langdurige aandoeningen, hulpmiddelen, psychische klachten en infectieziekten naar persoonskenmerken.