Dataset

Arbeidsrekeningen; geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2001-2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaaruitkomsten van de Arbeidsrekeningen over het gemiddeld aantal banen, arbeidsjaren en gewerkte uren van werknemers en zelfstandigen en de beloning van werknemers (loonkosten). De uitkomsten zijn gedetailleerd naar economische activiteit, geslacht, leeftijdsklasse en hoogst behaald opleidingsniveau.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2005.

Status van de cijfers De gegevens zijn definitief. De detaillering naar geslacht, leeftijdsklasse en hoogst behaald opleidingsniveau heeft een experimenteel karakter.

Wijzigingen per 28 oktober 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80137ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80137ned

Arbeidsrekeningen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau Banen, arbeidsjaren, gewerkte uren en beloning

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80137ned

Arbeidsrekeningen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau Banen, arbeidsjaren, gewerkte uren en beloning