Dataset

Bromfietsenpark; aantal, bezit, soort en regio, 2007-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het bezit van bromfietsen, snorfietsen en brommobielen volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De tabel is exclusief alle overige motorvoertuigen met een geldig bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wiellige brommers.

De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. De tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort) en naar kenmerken van de eigenaar (gemeente).

Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 20 april 2012: Publicatie van gegevens in deze tabel is stopgezet op grond van de volgende heroverwegingen: Gegevens over het bromfietsbezit worden op verschillende wijzen berekend en gepubliceerd. Op basis van gegevens uit het kentekenregister van de RDW zijn cijfers bekend over de aantallen bromfietsen, uitgesplitst naar regio en uitgerekend in aantallen per 1000 van de bevolking. Deze informatie wordt sinds april 2012 gepubliceerd in de tabel Bromfietsen; aantal per 1000 inwoners, soort voertuig en regio op 1 januari (zie de hyperlink in paragraaf 3). Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) publiceert over het voertuigbezit (waaronder het bezit van bromfietsen) bij personen en huishoudens en berekent deze indicator op basis van steekproefwaarneming. Gegevens daarover zijn te vinden in de tabel Voertuigbezit naar geslacht (zie de hyperlink in paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81426ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81426ned

Soort bromfiets en bromfietsbezit Regio's en perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81426ned

Soort bromfiets en bromfietsbezit Regio's en perioden