Dataset

Bromfietsenpark; aantal, bezit, soort en regio, 2007-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het bezit van bromfietsen, snorfietsen en brommobielen volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De tabel is exclusief alle overige motorvoertuigen met een geldig bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wiellige brommers.

De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. De tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort) en naar kenmerken van de eigenaar (gemeente).

Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 20 april 2012: Publicatie van gegevens in deze tabel is stopgezet op grond van de volgende heroverwegingen: Gegevens over het bromfietsbezit worden op verschillende wijzen berekend en gepubliceerd. Op basis van gegevens uit het kentekenregister van de RDW zijn cijfers bekend over de aantallen bromfietsen, uitgesplitst naar regio en uitgerekend in aantallen per 1000 van de bevolking. Deze informatie wordt sinds april 2012 gepubliceerd in de tabel Bromfietsen; aantal per 1000 inwoners, soort voertuig en regio op 1 januari (zie de hyperlink in paragraaf 3). Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) publiceert over het voertuigbezit (waaronder het bezit van bromfietsen) bij personen en huishoudens en berekent deze indicator op basis van steekproefwaarneming. Gegevens daarover zijn te vinden in de tabel Voertuigbezit naar geslacht (zie de hyperlink in paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81426ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81426ned

Soort bromfiets en bromfietsbezit Regio's en perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81426ned

Soort bromfiets en bromfietsbezit Regio's en perioden