Dataset

Bromfietsen; aantal (per 1000 inwoners), regio's, 1 januari, 2007-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het bezit van bromfietsen, snorfietsen en brommobielen volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De tabel is exclusief alle overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van de RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. De tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort) en naar kenmerken van de eigenaar (gemeente).

Het aantal brom- en snorfietsen in deze tabel is groter dan in de tabellen gebaseerd op het MON/OViN/ODiN. In het MON/OViN/ODiN wordt gerekend met bromfietsbezitters. Daarmee wordt gecorrigeerd voor het effect van het meervoudig bromfietsbezit. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt doordat bij de MON/OViN/ODiN -cijfers brom- en snorfietsen in bezit bij bedrijven niet worden meegeteld. Het aantal speed pedelecs is op 1 januari 2022 2 procent van het totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken. Ongeveer twee derde van de speed pedelecs is opgenomen bij de snorfietsen en een derde bij de bromfietsen.

Vanaf verslagjaar 2020 zijn in de categorie brommobielen ook elektrische brommobielen meegenomen. Voor die tijd werden deze elektrische voertuigen meegenomen in de categorie Overige voertuigen met een bromfietskenteken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 tot en met 2022

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 oktober 2022: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Bromfietsen actief; aantal (per 1000 inwoners), voertuig, regio, 1 januari'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81568NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81568NED

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari, gemiddeld aantal per 1000 inwoners, per gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81568NED

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari, gemiddeld aantal per 1000 inwoners, per gemeente