Dataset

Bromfietsen actief; voertuigsoort, bouwjaar, leeftijd, regio, 1 januari

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal actieve voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken volgens de stand op 1 januari vanaf 2019. De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als het kentekenregister van RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse bromfietsvoertuigen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen met een bromfietskenteken op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Deze tellingen zijn, onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort en bouwjaar) en naar kenmerken van de eigenaar (leeftijd en provincie). Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

In deze tabel zijn de speedpedelecs niet apart als categorie opgenomen maar deels ondergebracht bij de snorfietsen en deels bij de bromfietsen. In de maatwerktabel ‘Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022’ zijn de speedpedelecs wel als aparte categorie opgenomen (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2024: De cijfers per 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over het bromfietspark op 1 januari verschijnen telkens eind eerste kwartaal van het betreffende verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85240NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85240NED

Actieve bromfietsen naar diverse kenmerken Leeftijd eigenaar, bouwjaar voertuig, regio’s

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85240NED

Actieve bromfietsen naar diverse kenmerken Leeftijd eigenaar, bouwjaar voertuig, regio’s