Dataset

Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over alle voertuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt, onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort, bouwjaar en brandstofsoort).

Vanaf 1 juli 2017 zijn speed pedelecs in Nederland wettelijk verplicht geregistreerd als bromfiets en niet meer als snorfiets. Echter in verband met de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de tabel is er voor gekozen de speed pedelecs in 2020, even als in voorgaande jaren, mee te tellen in de cijfers van de snorfietsen. Het aantal speed pedelecs is op 1 januari 2020 1,6 procent van het totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken.

Vanaf verslagjaar 2020 zijn in de categorie brommobielen ook elektrische brommobielen meegenomen. Voor die tijd werden deze elektrische voertuigen meegenomen in de categorie Overige voertuigen met een bromfietskenteken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2020 Toegevoegd zijn de cijfers over het bromfietspark per 1 januari 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over het bromfietspark op 1 januari verschijnen telkens in februari van het betreffende verslag jaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81540NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81540NED

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari, brandstofsoort (benzine, diesel, elektriciteit), bouwjaarklasse bromfiets

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81540NED

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari, brandstofsoort (benzine, diesel, elektriciteit), bouwjaarklasse bromfiets