Dataset

Personen in bezit van bromfiets; persoonskenmerken, 2010-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over personen van 16 jaar en ouder die in het bezit zijn van bromfietsen, snorfietsen en brommobielen, volgens de stand op 1 januari van het jaar. De gegevens over het aantal voertuigen is gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW. Een persoon kan in het bezit zijn van meerdere soorten voertuigen (bromfiets, snorfiets en brommobiel). In dat geval wordt deze persoon bij elk van deze voertuigsoorten als bezitter meegerekend. De tabel is exclusief alle bezitters van overige motorvoertuigen met een geldig bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wiellige brommers.

Naast het absolute aantal bezitters wordt ook het aantal bezitters als percentage van het totaal aantal personen van 16 jaar en ouder gepresenteerd. Het percentage is berekend binnen de groep personen met dezelfde achtergrondkenmerken. Voorbeeld: in 2010 was 3,5 procent van alle mannen van 16 tot 25 jaar in het bezit van tenminste één snorfiets. Bij de vrouwen van 16 tot 25 jaar was dat 1,9 procent. (Personen in institutionele huishoudens zijn in deze tabel niet meegenomen, personen met een eenmanszaak wel.)

Gegevens beschikbaar over 2010 - 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig

Wijzigingen per 9 maart 2017 Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2015.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20 augustus 2018. Het is echter wel mogelijk om tabellen met actuelere of andere cijfers over voertuigbezit van personen en huishoudens door het CBS op maat te laten maken. Neemt u hiervoor contact op met de Infoservice.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81747NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81747NED

Bromfietsbezitters (aantal en %) geslacht, leeftijd, sociaaleconomische categorie (SEC), soort bromfiets

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81747NED

Bromfietsbezitters (aantal en %) geslacht, leeftijd, sociaaleconomische categorie (SEC), soort bromfiets