Dataset

Bromfietsen; aantal (per 1000 inwoners), regio's, 1 januari, 2007-2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het bezit van bromfietsen, snorfietsen en brommobielen volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De tabel is exclusief alle overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van de RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. De tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort) en naar kenmerken van de eigenaar (gemeente).

Het aantal brom- en snorfietsen in deze tabel is groter dan in de tabellen gebaseerd op het MON/OViN/ODiN. In het MON/OViN/ODiN wordt gerekend met bromfietsbezitters. Daarmee wordt gecorrigeerd voor het effect van het meervoudig bromfietsbezit. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt doordat bij de MON/OViN/ODiN -cijfers brom- en snorfietsen in bezit bij bedrijven niet worden meegeteld. Het aantal speed pedelecs is op 1 januari 2022 2 procent van het totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken. Ongeveer twee derde van de speed pedelecs is opgenomen bij de snorfietsen en een derde bij de bromfietsen.

Vanaf verslagjaar 2020 zijn in de categorie brommobielen ook elektrische brommobielen meegenomen. Voor die tijd werden deze elektrische voertuigen meegenomen in de categorie Overige voertuigen met een bromfietskenteken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 tot en met 2022

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 oktober 2022: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Bromfietsen actief; aantal (per 1000 inwoners), voertuig, regio, 1 januari'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81568NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81568NED

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari, gemiddeld aantal per 1000 inwoners, per gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81568NED

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari, gemiddeld aantal per 1000 inwoners, per gemeente