Dataset

Bromfietsen actief; aantal (per 1000 inwoners), voertuig, regio, 1 januari

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het bezit van het aantal actieve bromfietsen, snorfietsen en brommobielen met een Nederlands kenteken volgens de stand op 1 januari vanaf 2019. De tabel is exclusief alle overige voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken, zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers.

De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als het kentekenregister van de RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse bromfietsvoertuigen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen met een bromfietskenteken op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Deze tellingen zijn onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort) en naar kenmerken van de eigenaar (gemeente).

Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

In deze tabel zijn de speedpedelecs niet apart als categorie opgenomen, maar deels ondergebracht bij de snorfietsen en deels bij de bromfietsen. In de maatwerktabel ‘Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022’ zijn de speedpedelecs wel als aparte categorie opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2023: Toegevoegd zijn de cijfers van 1 januari 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over het bromfietspark op 1 januari verschijnen telkens halverwege het betreffende verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85242NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85242NED

Actieve bromfietsen per 1000 inwoners op 1 januari Vervoermiddelen (type), regio’s

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85242NED

Actieve bromfietsen per 1000 inwoners op 1 januari Vervoermiddelen (type), regio’s