Dataset

Mobiliteit per regio naar vervoerwijzen en algemene kenmerken, 1985-2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin Nederlanders deelnemen
aan het verkeer uitgesplitst per regio naar vervoerwijze en algemene
verplaatsingskenmerken (o.a. tijdstip van vertrek en dag van de week).
Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een reis afgelegd
met één motief. Bijvoorbeeld de afgelegde afstand van huis naar werk is één
verplaatsing, ongeacht of hierbij één of meerdere vervoermiddelen worden
gebruikt.

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in drie grootheden:

  • Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag.
  • Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag.
  • Gemiddelde reisduur per persoon per dag: gebaseerd op vertrek- en
    aankomsttijden van verplaatsingen.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens
afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Mobiliteit in Nederland; mobiliteitskenmerken en vervoerwijzen, regio’s”. Zie ook paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37637

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37637

Mobiliteit per regio naar vervoerwijze en algemene kenmerken.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37637

Mobiliteit per regio naar vervoerwijze en algemene kenmerken.