Dataset

Mobiliteit Nederlandse bevolking, motief, vervoerwijze, 1985-2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 23-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin Nederlanders deelnemen aan het verkeer uitgesplitst per regio naar vervoerwijze en motief.

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in vijf grootheden:

  • Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag. Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een reis afgelegd met één motief. Bijvoorbeeld de afgelegde afstand van huis naar werk is één verplaatsing, ongeacht of hierbij één of meerdere vervoermiddelen worden gebruikt.
  • Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag.
  • Gemiddelde reisduur per persoon per dag: gebaseerd op vertrek- en aankomsttijden van verplaatsingen.
  • Gemiddelde afstand per verplaatsing.
  • Gemiddelde reisduur per verplaatsing.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Mobiliteit in Nederland; vervoerwijzen en motieven, regio’s”. Zie ook paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37338

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37338

Mobiliteit Nederlandse bevolking per regio naar motief en vervoerwijze.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37338

Mobiliteit Nederlandse bevolking per regio naar motief en vervoerwijze.