Dataset

Mobiliteitstrend; per rit, vervoerwijzen, reismotief, leeftijd en geslacht

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Reizen
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat trendschattingen over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. Het verplaatsingsgedrag is uitgedrukt in het gemiddelde aantal ritten per persoon per dag en de gemiddelde afstand per rit. Het gaat alleen om ritten op Nederlands grondgebied exclusief die van veelvuldige beroepsmatige verplaatsingen en van vakantieverplaatsingen.

Het verplaatsingsgedrag in ritten, en de gemiddelde afstand per rit, is uitgesplitst naar reismotief, vervoerwijze, geslacht en leeftijdsklasse.

Van de waarden (trendschattingen) zijn marges beschikbaar in de vorm van de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval.

In de loop der jaren heeft de onderzoeksopzet van de opeenvolgende mobiliteitsonderzoeken diverse veranderingen ondergaan. Met tijdreeksmodellering zijn deze zo goed mogelijk gecorrigeerd. De cijfers van de resulterende trendreeks op basis van ritinformatie zijn daardoor tussen de jaren volgtijdelijk vergelijkbaar gemaakt. De cijfers zijn berekend met gegevens uit vier opeenvolgende onderzoeken: het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG)- voor de trendreeks zijn de jaren 1999 t/m 2003 gebruikt; het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON); gebruikte jaren 2004 t/m 2009, het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN); gebruikte jaren 2010 t/m 2017 en het nieuwe mobiliteitsonderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) dat in 2018 is gestart en dat nog steeds doorloopt. Van het ODiN zijn de jaren 2018 tot en met 2021 aan de trendreeks toegevoegd.

Over enkele jaren wordt de trendreeks opnieuw berekend en uitgebreid met trendschattingen op basis van ODiN.

Gegevens beschikbaar over de periode 1999 tot en met 2021.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijziging per 4 november 2022: De voorlopige cijfers van 1999-2020 zijn opnieuw geschat en uitgebreid met cijfers van het jaar 2021 Toegevoegd is een extra categorie vrije tijd aan de variabele motief. Daarnaast is de leeftijdscategorie 0 tot 6 jaar komen te vervallen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De trendreeks wordt eens in de 1 à 2 jaar aangevuld en herberekend.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84755NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84755NED

Aantal ritten per persoon per dag, gemiddelde afstand per rit vervoerwijzen, reismotief, leeftijd, geslacht, en marges

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84755NED

Aantal ritten per persoon per dag, gemiddelde afstand per rit vervoerwijzen, reismotief, leeftijd, geslacht, en marges