Dataset

Mobiliteit per regio, vervoerwijzen, persoonskenmerken, 1985-2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
 • Beschrijving
 • Webservice (2)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin Nederlanders deelnemen
aan het verkeer uitgesplitst per regio naar geslacht, vervoerwijze en
persoonskenmerken (o.a. naar persoonsinkomen, leeftijd of
opleidingsniveau).

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in drie grootheden:

 • Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag.
  Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een reis afgelegd
  met één motief. Bijvoorbeeld de afgelegde afstand van huis naar werk is één
  verplaatsing, ongeacht of hierbij één of meerdere vervoermiddelen worden
  gebruikt.
 • Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag.
 • Gemiddelde reisduur per persoon per dag: gebaseerd op vertrek- en
  aankomsttijden van verplaatsingen.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens
afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Mobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en vervoerwijzen, regio’s”. Zie ook paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37236

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37236

Mobiliteit per regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37236

Mobiliteit per regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken.