Dataset

Mobiliteit per regio naar vervoerwijzen en algemene kenmerken, 1985-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin Nederlanders deelnemen aan het verkeer uitgesplitst per regio naar vervoerwijze en algemene verplaatsingskenmerken (o.a. tijdstip van vertrek en dag van de week). Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een reis afgelegd met één motief. Bijvoorbeeld de afgelegde afstand van huis naar werk is één verplaatsing, ongeacht of hierbij één of meerdere vervoermiddelen worden gebruikt.

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in drie grootheden:

  • Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag.
  • Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag.
  • Gemiddelde reisduur per persoon per dag: gebaseerd op vertrek- en aankomsttijden van verplaatsingen.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Mobiliteit in Nederland; mobiliteitskenmerken en vervoerwijzen, regio’s”. Zie ook paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37637

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37637

Mobiliteit per regio naar vervoerwijze en algemene kenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37637

Mobiliteit per regio naar vervoerwijze en algemene kenmerken.