Dataset

Woon-werkverkeer naar vervoerwijzen, persoonskenmerken, 1985-2003

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin de Nederlandse bevolking deelneemt aan het woon-werkverkeer naar vervoerwijze, persoonskenmerken en regio (landsdeel en provincie). De deelname aan het woon-werkverkeer is uitgedrukt in:

  • De gemiddelde woon-werkafstand op een gemiddelde doordeweekse werkdag.

  • De gemiddelde woon-werkreisduur op een gemiddelde doordeweekse werkdag.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37774

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37774

Woon - werkverkeer naar vervoerwijzen, persoonskenmerken en regionaal.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37774

Woon - werkverkeer naar vervoerwijzen, persoonskenmerken en regionaal.